Aplikacja mobilna i przeglądarkowa służąca do zarządzania przedszkolami i szkołami. Pozwala na natychmiastową komunikację pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami. System pozwala na dystrybucję powiadomień i treści dotyczących uczniów i ich postepów w czasie rzeczywistym. bogaty rodzaj treści pozwala na udostępnianie:

  • wiadomości tekstowych,
  • zdjęć,
  • filmów wideo,
  • nagrań dzwiękowych,
  • plików,
  • struktury danych wyświetlanych przez aplikację mobilną,