Platofrma służąca do zarządania szkołami językowi połączona z modułem e-learning i blended learning.