System służący do tworzenia, dystrybucji i zarządzania danymi wykorzystywanymi przy przygotowaniu raportów w formacie XBRL.